Bygnings- og installationsservice i hele Danmark // Døgnet rundt

Bygning- og installationsservice i hele Danmark // Døgnet rundt

Bygning- og installationsservice i hele Danmark // Døgnet rundt

VARMEPUMPER

Køb din varmepumpe her hos Blikas Facility Service og lad os samtidig stå for montering på en god og forsvarlig måde. Vi kan stå for montering i hele landet, og da vores montører er VE-godkendte, har du samtidig garanti for, at de har de helt rette kompetencer.

Vi gør det vores prioritet, at hjælpe dig med at finde den bedste varmepumpe. På den måde sparer du både penge og får en klimavenlig & grøn energikilde. 

Når det kommer til varmepumper, findes der tre primære typer:

  • Luft til luft varmepumper
  • Luft til vand varmepumper
  • Jordvarmeanlæg

Her hos Blikas Facility Service forhandler vi nogle af markedet bedste varmepumper fra:

  • Panasonic
  • Vølund

Nedenfor kan du læse meget mere om hver enkelt type, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Tlf.: 72 11 94 00

LUFT TIL LUFT VARMPEPUMPE

En luft til luft varmepumpe er en af de populære valg da det er en billig investering ift. alternativer. Installationen tager typisk kun en dag og tilmed er der mulighed for aircondition og digitale funktioner hvorved du kan styre varmepumpen via APP. En luft til luft varmepumpe ses oftest installeret i sommerhuse, da det er en nem og billig varmekilde, der ikke kræver de store omlægninger og er energibesparende set i forhold el-radiatorer.

Den består af to elementer, en indvendig samt en udvendig del. Den indvendige del monteres det sted i boligen hvor varmeforbruget er størst, oftest i stuen. Den udvendige del placeres udenfor huset, montøren sørger for at afklare placeringen med dig, således elementet er placeret så diskret som muligt.

I en luft til luft varmepumpe overføres varmen til boligen ved hjælp af en ventilator som er placeret i den indvendige del, der blæser varmen rundt i huset. Selv når udendørstemperaturen falder til minusgrader, findes der stadig varme i luften som varmepumpen kan anvende.

Varmepumpen kan på solrige dage i vid udstrækning også benyttes til nedkøling. Dog vil nedkølingen aldrig være koldere end temperaturen udenfor.

LUFT TIL VAND VARMEPUMPE

En luft til vand varmepumpe er effektiv til at opvarme din bolig. En af de grunde til denne løsning differentierer sig fra andre løsninger er, at med opvarmning af brugsvand sparer du yderligere på din varmeregning, og dit CO2 udslip. Denne løsning har typisk også evne til at virke under lavere temperaturer, og den behøver derved sjældent at bruge ekstra strøm på at opvarme din bolig.

Luft til vand varmepumper bliver oftest installeret i boliger hvor den nuværende varmekilde er EL, Gas eller Olie, da der kan opnås en besparelse på op til 60%.

JORDVARME

En jordvarmepumpe er den med allerbedst effektivitet, driftssikkerhed og levetid. Med jordvarme bruger du varmen fra solen, der er oplagret i jorden, til at opvarme dit hus. Hvor luft til luft, og luft til vand varmepumper har en ude-del, benytter jordvarmepumpen sig ikke af udendørs luftindtag. Med jordvarmepumpen kan du også opvarme brugsvand der, ligesom luft til vand varmepumpen, er med til at sænke din varmeregning og CO2 udslip betragteligt.

Jordvarmepumper virker hele året rundt, også i ekstrem kulde, denne løsning er altså den bedste hvis du vil undgå en højere elregning i vintermånederne.

TILSKUD TIL INSTALLATION AF VARMEPUMPE

 Til og med 2026 kan du som boligejer få økonomisk tilskud til en række energiforbedrende projekter til din helårsbolig. Tilskudsordningen gør det billigere for dig som husejer at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer, som både vil mindske jeres CO2 udledning og sænke jeres varmeregning.

Du kan få 22.000-45.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe, hvis du skifter fra naturgas, oliefyr, elvarme eller biokedel i helårsboliger, som ligger uden for fjernvarmeområder. Varmepumpe er en af de billigste måder at opvarme på, og sammenlignet med olie og elvarme kan du ofte mere end halvere varmeregningen.

 

Tilskuddets størrelse afhænger af boligens størrelse og varmepumpens energimærkning. Vi kan hjælpe dig med at beregne dit tilskud og finde den rette varmepumpe. 

Ved at have den korrekte opvarmning af hjemmet, vil man mærke, at der kommer luft i økonomien. Med en varmepumpe opnår du et langt mindre energiforbrug end ved andre varmeanlæg, da den kan overføre energien fra udeluften og jorden til opvarmning af en bygning eller vand. 

Blikas Facility Service er VE-installatør godkendt. Det betyder, at du kan få tilskud, hvis du ønsker at skifte din nuværende varmekilde til en luft-til-vand varmepumpe eller en jordvarmepumpe.

Kontakt os her
    Jeg vil helst kontaktes på

    Ring til os her